Mijn favorieten

Taxaties

Het taxeren van een woning kan voor vele doeleinden:
 
• Aankoop: als u van plan bent een woning te kopen verschaft een taxatierapport inzicht in de werkelijke waarde van de woning. Tevens geeft een taxatierapport inzage in juridische, bouwkundige, privaat- en publiekrechtelijke aspecten en heeft u een taxatierapport nodig voor de financiering van de woning.
• Verkoop: bij verkoop van uw woning is een juiste taxatie van de waarde het uitgangspunt voor een succesvolle verkoop. Vaak kan worden volstaan met een vrijblijvende waardebepaling waarbij de deskundigheid van de taxateur voorop staat.
• Hypotheek: wanneer u een nieuwe hypotheek aangaat of uw huidige hypotheek aanpast, is er vaak een taxatie van uw woning nodig.
• Echtscheiding: een echtscheiding gaat met veel emotie gepaard. Daarnaast moet er ook nog zakelijk veel geregeld worden. De werkelijke waarde van de echtelijke woning maakt onderdeel uit van de boedel. Een taxatie verschaft duidelijkheid.
• Overlijden: wanneer iemand komt te overlijden vervalt de woning aan de erfgenamen. Voor de nabestaandenbelasting (voorheen successierechten) wordt de waarde van de woning bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Aangezien de WOZ-waarde vaak te hoog is, loopt u het risico onnodig veel belasting te moeten betalen. Dit kan oplopen tot 40% van het verschil tussen de WOZ-waarde en de werkelijke waarde van de woning. Wij verzorgen niet alleen de taxatie maar ook een gedegen bezwaarschrift conform de wet WOZ.

Sinds juli 2009 bestaat in Nederland het NWWI, het keurmerk voor woningtaxaties. Voor de consument is het belangrijk dat u kunt vertrouwen dat de taxatiewaarde van een woning juist is. Een woningtaxatie is nodig bij aan- of verkoop van een woning, verbouwing of het oversluiten van een hypotheek. Belangrijke financiële beslissingen in uw leven.
Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur. Elke taxatie komt volgens duidelijke richtlijnen tot stand. De aangesloten taxateurs voldoen aan strenge voorwaarden.

Een NWWI taxateur kent de regio en levert een leesbaar, betrouwbaar taxatierapport. Daarnaast is de NWWI taxateur verplicht de taxatie goed te onderbouwen zodat duidelijk is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Het NWWI heeft hiervoor een unieke werkwijze ontwikkeld: de taxateur toetst de waarde van de woning aan de hand van drie verschillende waardebronnen en geeft precies aan in welk opzicht de woning daarvan afwijkt. Dit wordt vermeld in een overzichtelijk en begrijpelijk rapport. Alle geldverstrekkers accepteren het NWWI taxatierapport. Wij verzorgen uiteraard ook uw NWWI taxatie.